CÔNG NGHIỆP

Công nghệ và Internet Vạn Vật (IoT) đang làm xói mòn các ranh giới phân loại các doanh nghiệp từ lâu. Hãy xem xét các ngành công nghiệp viễn thông và ô tô.

Vài năm trước, công ty viễn thông chủ yếu kinh doanh dựa trên việc định tuyến các cuộc gọi và dữ liệu. Nhưng bây giờ, gần 25 năm sau khi World Wide Web ra mắt, các công ty viễn thông đã trở thành công ty giải trí. Chính sự thay đổi trong công nghệ đã đưa họ vượt qua biên giới ngành công nghiệp.

Giải pháp cho ngành Công Nghiệp

· Giải pháp Led mới

· Kinh doanh linh kiện điện tử

· Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

· Tư vấn cho nhà máy được thành lập tại Việt Nam

· Tư vấn gia công tại Việt Nam