GIÁO DỤC

Có vẻ như phương tiện truyền thông xuất hiện nhiều hơn dần thay thế các lớp học truyền thống. Những bàn và bảng phấn sẽ dần bị lãng quên để nhường chỗ cho những lớp học đảo ngược, không gian học tập kĩ thuật số và xã hội học. Tuy nhiên, sự thực là công nghệ giáo dục tân tiến nhất không thay thế lớp học truyền thống mà chính xác là nâng cao nó lên.

Nhờ những đổi mới giáo dục mới nhất, giờ đây, giáo viên và học sinh có thể tiếp cận gần hơn với nguồn tài nguyên chất lượng và phương pháp học tập hiệu quả hơn bao giờ hết.

Giải pháp giáo dục

Lớp học thông minh

  • Phần cứng
   • Bảng tương tác dành cho giáo viên
   • Thiết bị cho học sinh (để phản hồi)
   • Camera Robot
   • Hộp sạc thiết bị
   • Điểm truy cập Wifi
   • Camera cho người quan sát
  • Phần mềm
   • Quản lý lớp học
   • Phần mềm học tập trong lớp học

Hệ quản trị đào tạo (LMS)

  • Quản lý học tập của sinh viên
   • Quản lý giáo trình
   • Bài tập và bài kiểm tra
   • Đánh giá học sinh
   • Đảm bảo giám sát kĩ thuật số
  • Cổng cho phụ huynh và học sinh

Đảm bảo giám sát kĩ thuật số

  • Tất cả học sinh phải tham gia kì thi với mạng Wifi đã được chọn và phải hiển thị trên camera để đảm bảo không có ai đang sao chép bài, không giáo viên nào được giúp đỡ và học sinh phải làm bài nghiêm túc. Không ai được ra khỏi phòng cho đến khi hoàn thành bài thi.
  • Thiết bị hỗ trợ đăng nhập bằng vân tay để đảm bảo nhận dạng.
  • Micro của học sinh sẽ được ghi âm tong kì thi để tránh gian lận. Thiết bị này cũng có khả năng ghi lại hình ảnh của học sinh khi đang làm việc trên thiết bị.

Chuyển đổi kĩ thuật số

  • Bài giảng điện tử
   • Được chuyển đổi từ dạng truyền thống sang dạng kĩ thuật số (ví dụ: Words, PowerPoint, Excel, etc.) và/hoặc phù hợp với nền tảng.
   • Được ghi lại bởi giáo viên (với trợ giúp của thiết bị ghi âm và phòng thu)
  • Sách điện tử được chuyển đổi từ sách giấy
  • Nguồn tham khảo được dịch từ nguồn tài liệu đào tạo quốc tế
  • Bài tập điện tử và bài kiểm tra là đầu vào được nhập bằng dữ liệu.