Kinh doanh Thương mại

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được ký kết vào năm 2020 sẽ là thuận lợi cải thiện đáng kể cơ hội cho các công ty Việt Nam và châu Âu gia tăng hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

ManuD Việt Nam là một công ty xuất nhập khẩu Tây Ban Nha hoạt động tại Việt Nam và liên minh châu Âu.

Ngoài các văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha và Việt Nam, Công ty còn có các đối tác kinh doanh của các nước thuộc liên minh châu Âu như Hungary, Bồ Đào Nha và Đức.

Vietnam main Import countries H1 – 2020

Value (11000 USD)

Ireland 2,192,528
Germany 1,844,487
Italia 863,609
France 850,405
Netherlands 356,565
Spain 294,725
Belgium 267,155
Sweden 210,379
Poland 191,924
Hungary 181,175
Vietnam main Import products H1 – 2020

Value (11000 USD)

Auxiliary materials for medicaments 2,154,971
Computers, electronical products and parts 1,692,120
Wood and wooden products 1,020,567
Other petroleum products 301,200
Auxiliary materials for cigarettes 153,697
Insecticides and materials 148,842
Chemical products 126,794
Other preparations for foodstuff 125,039
Iron, Steel 106,098
Other base metals 105,439
Vietnam main Export countries H1 – 2020

Value (11000 USD)

Germany 1,406,208
Netherlands 707,381
Belgium 494,268
United Kingdom 267,334
Spain 153,458
Denmark 14,305
France 10,992
Grand Total 3,053,946

</tr class=”subfila”>

Vietnam main Export products H1 – 2020

Value (11000 USD)

AGROFOOD 6,321,522
Sweets, cookies and cereal preparations 4,179,730
Fresh and processed vegetables and fruit 1,322,152
Cashew nut 385,731
Pepper 339,047
Seafood and Rice 75,933
Tea and Coffee 18,929
TEXTIL (materials for textile, garment, leather, …) 2,263,794
RUBBER 674,280
MERCHAN (bags, wallets, suitcases, hats, umbrellas…) 382,944
DECOR (pottery, glassware, rattan, bamboo… products) 372,035
PLASTIC ARTICLES 249,921
TOYS, GAMES (…parts and accessories) 23,001
Grand Total 10,287,498