NÔNG NGHIỆP

Là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất có tác động trực tiếp to lớn đến dân số ngày càng gia tăng, ngành nông nghiệp đã tiếp nhận những tiến bộ công nghệ mới, thay đổi quy trình, cơ sở hạ tầng và tính bền vững.

Nhờ đó, những cơ hội lớn cho các xu hướng mới liên quan đến công nghệ nông nghiệp sẽ xuất hiện trong năm nay và cách nó định hình cảnh quan của các doanh nghiệp nông nghiệp.

Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ công nghệ to lớn và tác động mà AgTech đã tạo ra, một vài yếu tố cũng sẽ xác định nhân khẩu học của người nông dân sẽ trải qua sự thay đổi như thế nào trong nỗ lực cải thiện sản xuất lương thực toàn cầu.

Giải pháp cho Nông Nghiệp

Các giải pháp thủy lợi

  • Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi
  • Sử dụng hiệu quả nguồn nước
  • Thiết kế các giải pháp thu gom và lưu trữ nước
  • Tự động hóa hệ thống thủy lợi trong nhà và điểu khiển viễn thông cho nhu cầu tưới tiêu
  • Bơm nước năng lượng mặt trời

Kĩ thuật hóa và hiện đại hóa cây trồng

  • Chuyên gia trong nhiều loại cây trồng
  • Cây được tưới tiêu
   • Hoa hướng dương cho sản xuất hạt giống
   • Ô liu
   • Gạo
  • Cây không tưới tiêu
   • Hoa hướng dương
   • Lúa mì cưngs
   • Ô liu

Giải pháp công nghiệp cho sự chuyển đổi đầu tiên của nông sản

  • Kho và xi-lô ngũ cốc
  • Sấy gạo
  • Máy xay
  • Buồng lạnh cho các sản phẩm dể hỏng tránh tổn thất sau thu hoạch
  • Cơ sở giết mổ

Nhóm sản xuất trong hợp tác xã, ký kết hợp đồng sản xuất với các ngành công nghiệp thông qua các hợp đồng với nông dân

  • Tư vấn
  • Đào tạo