Chào mừng tới ManuD

Công nghệ mới góp phần thay đổi cuộc sống của chúng ta và đưa giá trị cuộc sống lên một tầm cao mới. Nó như thể một cách nghĩ mới hoặc làm những thứ bình thường một cách khác biệt, tốt hơn và nhanh hơn với mức giá phải chăng mà không gặp phải nhiều rắc rối.

““ Cách mạng cộng nghiệp lần thứ 4 đã thay đổi không chỉ những việc chúng ta làm mà còn thay đổi con người chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến bản sắc cá nhân của chúng ta và tất cả các vấn đề liên quan đến nó: ý thức riêng tư, quan niệm về quyền sở hữu, mô hình tiêu dùng, thời gian chúng ta dành cho công việc và giải trí, và cách chúng ta phát triển sự nghiệp, trau dồi kỹ năng, gặp gỡ mọi người, và nuôi dưỡng các mối quan hệ.” Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution.

Con người sử dụng công nghệ để đi lại, để giao tiếp, để học hỏi, để làm việc và để có một cuộc sống thoải mái. Công nghệ ảnh hưởng đến môi trường, con người và xã hội. Và chính cách chúng ta sử dụng công nghệ quyết định các ảnh hưởng của nó.

Chúng tôi thiết lập một tuyên bố sứ mệnh cung cấp cho thị trường các sản phẩm và giải pháp CNTT theo chuyển đổi kỹ thuật số 4.0 đang phát triển Hệ sinh thái và Quan hệ đối tác với các thương hiệu quốc tế có được uy tín trong lĩnh vực công nghệ mới.

Về chúng tôi

ManuD s.l. được thành lập tại Tây Ban Nha vào năm 2008, chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cao cho thị trường công nghiệp, viễn thông và điện tử.
Kể từ đó, chúng tôi đã mở rộng các cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc và Việt Nam, cũng như tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu và giải pháp CNTT cho các lĩnh vực khác nhau.
Đặc trưng trong quản lý của chúng tôi có được từ sự kết hợp kinh nghiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ của đội ngũ từ Tây Ban Nha, Việt Nam và Trung Quốc.

Tầm nhìn

Công nghệ mới 4.0, robot và nhiều kết nối hơn đang thúc đẩy những thay đổi quan trọng.
Những cải tiến này mang đến những cơ hội tuyệt vời đòi hỏi chúng ta phải đổi mới và thích nghi.

Sứ mệnh

Tạo nên môi trường kinh doanh quốc tế theo chuyển đổi kỹ thuật 4.0 phát triển hệ sinh thái để cung cấp các giải pháp và sản phẩm sang tạo

Liên hệ